Researchers

Architecture

Chemical Engineering

Gokula Krishnan S A

402118051@nitt.edu

Atti Srinivas

402119001@nitt.edu

M.A.SUNDARAMAHALINGAM

402119004@nitt.edu

N. Rajasekhar

402120003@nitt.edu

Muttu Pandian P

402121001@nitt.edu

J.B.JAYASUDHA

402321001@nitt.edu

Civil Engineering

Chemistry

IRFANA JESIN C P

404118003@nitt.edu

Reshma Kaimal

404118006@nitt.edu

Ahalya Gunasekaran

404118002@nitt.edu

Dr. MADAPPA C M

404118010@nitt.edu

Vishnunarayanan Namboothiri V P

404119006@nitt.edu

NATARAJAN K

404420001@nitt.edu

Renugadevi C

404121004@nitt.edu

Kanimozhi S N

404121002@nitt.edu

Computer Applications

Computer Science and Engineering

Balasubramanian P

406117002@nitt.edu

Krunal D. Randive

406117001@nitt.edu

C. Nandhini

406119001@nitt.edu

Kannadasan K

406119003@nitt.edu

Ambairam Muthu Sivakrishna

406119052@nitt.edu

Anmol Tigga

406120001@nitt.edu

Madhusmita priyadarshini Sahoo

406120052@nitt.edu

Rajeev Kumar

406120053@nitt.edu

Shetanshu Parmar

406120055@nitt.edu

Chandra Shekhar Verma

406121051@nitt.edu

Electrical and Electronics Engineering

Electronics and Communication Engineering

Humanities and Social Sciences

Instrumentation and Control Engineering

Mechanical Engineering

Raghuraman T

411118005@nitt.edu

SENTHIL KUMAAR . S

411118053@nitt.edu

VUPPULA SANTHOSH REDDY

411120012@nitt.edu

S R Akhil Krishnan

411321001@nitt.edu

Seeni Thangaraj Pandian R

411121005@nitt.edu

Rajeev Kumar Mandal

411122003@nitt.edu

Josh Shelton M

411422001@nitt.edu

JOEL SILAS S

411121051@nitt.edu

Metallurgical and Materials Engineering

Amal V Purushothaman

412119003@nitt.edu

Dinesh Lanka

412120003@nitt.edu

Physics

Production Engineering

Bharat Kumar CH

414118003@nitt.edu

Justus Panicker.C.T

414119052@nitt.edu

Murugabalaji V

414120003@nitt.edu

Pradeep Kumar Mishra

414120006@nitt.edu

Management Studies

Mathematics

Praveen Kumar Rajan

416118003@nitt.edu

Priya G Krishnan

416320003@nitt.edu

Prakrati Kushwah

416120005@nitt.edu

AZHAGENDRAN R

416321002@nitt.edu

Arunkumar M

416121003@nitt.edu

Amit Kumar Pandey

416121002@nitt.edu

Jyotsna Kumari Bharti

416421051@nitt.edu

Amit Paswan

416121051@nitt.edu

Anandasrinivasan S

416122001@nitt.edu

Kousalya Ramanujam

416122004@nitt.edu

Energy and Environment

Vempally Muthya Goud

417119001@nitt.edu

Falgun Keyoor Raval

417121052@nitt.edu